El Municipal – River compró a Salomón Rondon por una cifra inédita