El Municipal – Pignata: «Si me preguntás si Cristina sí o no, yo creo que sí»