El Municipal – Máximo Kirchner renunció a la presidencia del bloque del FdT